10 listopada w Lisich Kątach zorganizowaliśmy spotkanie redaktorów i autorów książki. Omówiliśmy bieżące sprawy i plan działania na najbliższe dni. Obecnie nasz zespół to: Andrzej Ogonowski, Zbyszek Kościński, Szymon Gurbin, Jarosław Guttmann i Andrzej Maciejewski